Monday, January 7, 2013

Happy birthday to me
Môj skutočne nový rok sa začína týždeň po Novom roku, keď oslavujem svoje narodeniny. Týmto by som si chcela do nového roku zapriať...

...veľa pracovných úspechov
ako bola kolekcia Krava, ktorá u vás zožala veľký úspech.

...veľa výnimočných spoluprác a spolupracovníkov
ako je spolupráca s Jakubom Gulyásom, Janou Olšinskou, Marikou Majorovou (Tonbogirl Streetstyle), Dušanom Vančom (Foolk), Jurajom Strakom, Mirom Vichom, Natáliou Wagnerovou, Michalom Belejom, Martinom Belejom, Alexandrou Bališovou, Katarínou Dohnányovou, Mishou Chmelíčkvou, Simonou Janišovou, Soňou Tóthovou a Ferom Orthom (Mimo Architekti) a mnohými ďalšími.

...veľa zdravia, lásky a dobrých ľudí naokolo. A samozrejme to isté prajem aj vám!///

My real new year starts a week after the New year, when I celebrate my birthday. I would like to wish myself...

...plenty of success at work
as was the Cow collection, which you really enjoyed.

...many successful co-operations
as is co-operation with Jakub Gulyás, Jana Olšinská, Marika Majorová (Tonbogirl Streetstyle), Dušan Vančo (Foolk), Juraj StrakaMiro Vich, Natália Wagnerová, Michal Belej, Martin Belej, Alexandra Bališová, Katarína Dohnányová, Misha Chmelíčková, Simona Janišová, Soňa Tóthová and Fero Orth (Mimo Architekti) and many others.


...plenty of health, love and good people around. And of course, I would like to wish the same to you!

Photo: Katarína Dohnányová

No comments:

Post a Comment