Tuesday, November 22, 2011

Tulipány na Puojde / Tulips on Puojd

Na obdobie od 17.11 do 1.12. 2011 sa pôsobisko Puojdu presunulo do krajiny tulipánov a veterných mlynov - Holandska. Puojd získal rezidenčný pobyt v Rotterdame vďaka výzve Košíc- Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a Creative Factory. Puojd chystá kolekciu venovanú Holandsku inšpirovanú nielen jej symbolmi, ale aj životným štýlom Holanďanov, či architektúrou. 


V Holandsku som po prvý krát a moja predstava o krajine sa veľmi nelíšila od reality - ľudia majú zdravý životný štýl jazdenia na bicykloch, počasie dodáva mestu škandinávsku atmosféru a architektúra je úchvatná. To, že som v Holandsku v čase, keď nebudem mať možnosť vidieť farebné polia tulipánov, mi vynahradzujú tunajší ľudia, ktorí si spestrujú šedosť zahmlených dní farbami na odeve. Puojd nemieni zaspať na tulipánoch, slovenské Vianoce na Puojde musia byť štedré!
/
Since 17.11 until 1.12 2011 Puojd stays in a country of Tulips and wind-mills- Netherlands thanks to a call for residence by the Creative Factory in Rotterdam and city Košice that is Europian capital of culture 2013.

Puojd is designing a collection dedicated to the Netherlands and inspired by its flag, symbols, life style of Dutch people and architecture.

I am in Netherlands for first time but my imagination about the country was not that different from the reality- healthy life style of local people riding bicycles, the weather that gives the city spirit of scandinavian atmosphere and the architecture that is just gorgeous. The fact that I can not be in Netherlands in the times of colourfull fields of tulips compensate people who love to wear colors.Puojd will be back for your christmas gifts soon, it must be generous!

No comments:

Post a Comment