Friday, March 4, 2011

2% pre Denamit: Simona Janišová


Čerstvá absolventka keramiky na VŠVU v Bratislave začala už počas magisterského štúdia pracovať prevažne s porcelánom. Stal sa hlavným výrazovým médiom jej dizajnérskych, ale najmä voľných, figurálnych objektov. Jej tvorbu možno pravidelne vidieť na výstavách a súťažiach doma i v zahraničí. Je autorkou ceny “ON” udeľovanej novým festivalom alternatívnej fotografie “OFF_”. Momentálne žije, tvorí a pedagogicky pôsobí v Bratislave.


„Tvorím keramické a porcelánové interiérové doplnky a objekty. Výstupmi sú často malé série, alebo unikáty, parafrázujúce klasické témy porcelánových komorných plastík. Do dizajnu ale aj celej mojej tvorby sa snažím vniesť súčasné témy, hravosť, niekedy iróniu a vtip.

Ak dvoma percentami podporíte Denamit, podporujete tým potenciál mladých slovenských autorov.“

http://www.simonajanisova.sk/

Ak máte záujem svojimi 2% podporiť OZ Denamit, viac info nájdete tu.


No comments:

Post a Comment